Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Sáng 14/04/2015, Tổng công ty CP Phong Phú tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với sự tham dự của 262 cổ đông, đại diện cho 69.603.398 cổ phần, đạt tỷ lệ 95% vốn điều lệ của Phong Phú.
 
 
Quang cảnh chung của đại hội
 
Đại hội có sự hiện diện của ông Bùi Xuân Khu - Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Công thương; ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam; ông Trần Quang Nghị - Chủ tịch HĐQT Vinatex; ông Lê Tiến Trường - Tổng giám đốc Vinatex, ông Đặng Vũ Hùng - Phó Tổng giám đốc Vinatex; ông Lê Trung Hải - Phó Tổng giám đốc Vinatex; bà Phạm Minh Hương - Giám đốc điều hành Vinatex; ông Lê Nhị Năng - Vụ trưởng phụ trách văn phòng phía Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; cùng các ông bà trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, trưởng phó các phòng ban chức năng của Tổng công ty.
 
 
Đoàn chủ tịch gồm ông Phạm Xuân Trình - Ủy viên HĐQT, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty; ông Trần Quang Nghị - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty và bà Bùi Thị Thu - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thường trực Tổng công ty (từ trái qua).
 
Năm 2014 là một năm với nhiều khó khăn, thách thức của nền kinh tế, tuy nhiên bằng sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể anh chị em CB.CNV dưới sự chỉ đạo sáng suốt của HĐQT và Ban điều hành Phong Phú đã vươn lên hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã đề ra. Thay mặt Đoàn chủ tịch ông Phạm Xuân Trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong năm qua, cụ thể như sau:
 
TT
Chỉ tiêu
ĐVT
Thực hiện năm 2014
Hợp nhất
Tổng công ty mẹ
01
 Tổng doanh thu
 Tỷ đồng
 4.508
 3.739
02
 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế
 Tỷ đồng
 221
 150
03
 Lợi nhuận sau thuế hợp nhất
 Tỷđồng
 202
 139
 
 
Bên cạnh những kết quả kinh doanh đạt được như trên, trong năm 2014 Ban lãnh đạo và tập thể CB.CNV Tổng công ty thực hiện nhiều hoạt động để củng cố hơn nữa nội lực, chuẩn bị chiến lược phát triển trong thời gian tới nhất là khi Hiệp định TPP được ký kết như đầu tư mở rộng thị trường, hoàn thiện chuỗi cung ứng khép kín từ sợi - dệt -nhuộm - hoàn tất - may, đào tạo đội ngũ nhân lực có chất lượng cao, nghiên cứu và cải tiến máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm và đầu tư có chiều sâu nhiều dự án trọng điểm.
Năm 2015 tình hình kinh tế và chính trị trên thế giới vẫn diễn biến không ổn định, tốc độ phục hồi kinh tế thế giới khá chậm. Kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, Hiệp định TPP kỳ vọng được ký kết trong năm 2015 sẽ mở ra cơ hội rất lớn cho ngành dệt may Việt Nam nói chung và Phong Phú nói riêng song đây cũng là thách thức rất lớn nếu doanh nghiệp không có sự chuẩn bị chu đáo. Trong khi đó, làn sóng đầu tư nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực dệt may tăng mạnh gây áp lực cạnh tranh về thị trường nội địa, đặc biệt là lao động. Trước tình hình trên, Ban lãnh đạo Phong Phú tiếp tục lấy chuỗi cung ứng sợi - dệt - nhuộm - hoàn tất - may làm cốt lõi, kết hợp với việc đầu tư phân bổ theo khu vực, công tác đầu tư ưu tiên phát triển theo hướng thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, công tác quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế… hướng đến các chỉ tiêu kế hoạch:
 
TT
Chỉ tiêu
ĐVT
Thực hiện năm 2015
Hợp nhất
Tổng công ty mẹ
1
 Tổng doanh thu
 Tỷ đồng
4.250
3.500
2
 Lợi nhuận trước thuế
 Tỷ đồng
230
180
3
 Lợi nhuận sau thuế
 Tỷđồng
184
167
4
 Tỷ lệ chia cổ tức
 %
 
 18% (trên mệnh giá)
 
 
Ông Trần Quang Nghị tặng hoa cho ông Nguyễn Khắc Sơn và Trần Liên Hữu
 
Tại đại hội, bà Bùi Thị Thu trình trước đại hội đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Khắc Sơn - Thành viên Ban kiểm soát và thông qua hình thức bầu cử bổ sung thành viên mới. 100% cổ đông đã nhất trí thông qua đơn từ nhiệm và thống nhất bầu bà Trần Liên Hữu là thành viên Ban kiểm soát. Đồng thời, 100% cổ đông tham dự đại hội cũng nhất trí 100% thông qua các nội dung quan trọng như:
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
- Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014
- Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2014 của Ban kiểm soát
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2015
- Thông qua mức thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, chi phí ngoại giao năm 2014 và dự kiến năm 2015
- Thông qua việc thực hiện cam kết giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức.
 
 
Các cổ đông biểu quyết những nội dung quan trọng của đại hội
 
Đại hội lắng nghe ý kiến của ông Lê Tiến Trường về việc chuẩn bị mọi điều kiện trong giai đoạn phát triển mới, cũng như những cơ hội và thách thức mới mà ngành dệt may Việt Nam nói chung và Phong Phú nói riêng phải đối mặt. Ông nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới hiện nay, mà trước mắt là 2015 - 2016 làn sóng cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết. Các doanh nghiệp dệt may muốn tồn tại và phát triển phải tự cởi trói mình và đầu tư. Phong Phú là doanh nghiệp có nhiều ưu thế về chuỗi cung ứng, vì vậy phải tiếp tục hoàn thiện và phát triển hơn nữa, chuẩn bị mọi tiềm lực để vượt qua thách thức và hội nhập.
Thay mặt HĐQT, ông Trần Quang Nghị tiếp thu ý kiến của cổ đông và thể hiện quyết tâm tiếp tục đồng hành cùng đội ngũ CB.CNV Phong Phú vượt qua thách thức, tăng trưởng vượt bậc không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo các cấp và cổ đông. Ông hy vọng, quý cổ đông chung tay cùng Ban điều hành đưa Phong Phú vươn tầm cao mới, mang lại nhiều giá trị hơn nữa cho cổ đông và nhà đầu tư.
Phòng Truyền thông và Quản lý thương hiệu.
Tags:

banner
banner
banner
banner
banner