Hội nghị Người lao động năm 2015

Sáng ngày 25/04/2015 tại trụ sở chính, Tổng công ty CP Phong Phú tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2015.
Hội nghị có sự hiện diện của ông Phạm Xuân Trình - Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty; cùng các ông bà trong Ban Tổng giám đốc, Cơ quan Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng phó các phòng ban, hệ thống sản xuất; đặc biệt là sự hiện diện của 210 đại biểu đại diện cho toàn thể CB.CNV trong toàn Tổng công ty.
 
 
 
Hội nghị Người lao động Tổng công ty năm 2015
 
Sau thời gian tổ chức hội nghị Người lao động cấp phòng ban, hệ thống sản xuất với nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp vào văn kiện hội nghị và thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động và được ban thường trực hội nghị ghi nhận, cập nhật và bổ sung. Đồng thời đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2014 và thảo luận phương hướng nhiệm vụ năm 2015.
 
 
Đoàn chủ tịch gồm ông Phạm Xuân Trình và ông Võ Duy Sáng (từ phải qua)
 
Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Võ Duy Sáng - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty thông qua kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2014. Năm 2014, mặc dù tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn do biến động thị trường trong và ngoài nước, nhưng bằng sự chỉ đạo sáng suốt của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và sự đoàn kết nỗ lực của toàn thể anh chị CB.CNV Phong Phú đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trên các lĩnh vực đầu tư, phát triển, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, marketing và kinh doanh, công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, công tác xã hội và từ thiện, xây dựng tổ chức Đảng, Đoàn thể vững mạnh. Đồng thời, báo cáo nêu lên những hạn chế tồn tại cần khắc phục trong năm 2015.
Tại hội nghị, Bà Lưu Đặng Thương Thương - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty thông qua những đóng góp ý kiến của tất cả anh chị em đối với các văn kiện đại hội. Đồng thời, bà Trương Thị Ngọc Phượng thông qua báo cáo thu chi năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
Hội nghị lắng nghe tham luận của bà Lưu Thị Mộng Trinh - Chủ tịch Công đoàn Hệ thống sản xuất Gia Dụng với chủ đề: “Tổng công ty CP Phong Phú với hoạt động chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của CB.CNV” thông qua các chương trình liên hoan mừng xuân, hỗ trợ các anh chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các hoạt động văn nghệ thể dục thể thao. Việc không ngừng chăm lo đời sống cho anh chị em CB.CNV thể hiện cam kết của lãnh đạo Phong Phú đối với người lao động. Và tham luận của bà Huỳnh Thị Đan Chinh - Chủ tịch Công đoàn Hệ thống sản xuất Sợi chỉ may: “Những chuyển biến tích cực trong công tác vệ sinh văn minh công nghiệp tại đơn vị”. Lấy điển hình là Hệ thống sản xuất Sợi chỉ may trong việc trang bị tủ, ca đựng nước, sửa chữa nhà vệ sinh, phòng thay quần áo, công nhân khi đi tua phải cầm chổi vệ sinh, sau khi thực hiện công tác vệ sinh công nghiệp được cải thiện đáng kể và mang lại hiệu quả cao, đây là một điển hình cần được phát huy.
Hội nghị thông qua quyết định của Tổng giám đốc về việc khen thưởng cho 8 tập thể và 81 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2014. Danh hiệu này đã ghi nhận sự nỗ lực trong công tác chuyên môn của từng các nhân và tập thể trong năm qua, đóng góp cho sự phát triển chung của Tổng công ty trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, đây là động lực để các anh chị em tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong năm 2015.
 
 
Ông Phạm Xuân Trình trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cho đại diện 8 tập thể xuất sắc trong năm 2014
 
Ông Phạm Xuân Trình chỉ đạo tại hội nghị: Việc xác lập các chủ trương, lộ trình phát triển, định hướng chiến lược trong năm 2015, 5 năm tới và dài hạn đối với Phong Phú là cần thiết. Những lộ trình được đề ra theo từng giai đoạn phát triển mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, vì vậy đội ngũ anh chị em CB.CNV trong Tổng công ty với quyền, nghĩa vụ của người lao động phải đảm bảo ba lợi ích: cổ đông - người lao động - công ty. Quyền lợi đi kèm với nghĩa vụ mà các bộ phận, ban phòng chức năng… triển khai để thực hiện cho bằng được mục tiêu, công việc của mình. Xã hội đánh giá cao về các hoạt động của Tổng công ty, về sức mạnh chuỗi liên kết, xây dựng văn hóa doanh nghiệp… Trong năm qua, Phong Phú thành lập quỹ tương thân tương ái để giúp đỡ anh chị em có hoàn cảnh khó khăn và nhiều hoạt động thiết thực khác.
 Hội nghị nhất trí 100% thông qua những nội dung quan trọng của đại hội và thông qua dự thảo nghị quyết đại hội. Ông Phạm Xuân Trình - Tổng giám đốc và ông Võ Duy Sáng - Chủ tịch Công đoàn ký thỏa ước lao động tập thể trước sự chứng kiến của anh chị em CB.CNV có mặt tại hội nghị.
Phòng Truyền thông và Quản lý thương hiệu
Tags:

banner
banner
banner
banner
banner