Kiến nghị cho phép NH nước ngoài bảo lãnh BĐS

KTĐT - Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền cho phép Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.
Theo Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) tại Điều 12, Thông tư số 07/2015/TT-NHNN (có hiệu lực từ ngày 9/8/2015 tới đây), NHNN chỉ quy định ngân hàng thương mại thực hiện bảo lãnh trong bán, cho thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai, mà không đề cập đến vai trò của ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc này. 

Như vậy, nếu không được quy định rõ thì các ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ không được thực hiện hoạt động bảo lãnh trong bán, cho thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai. 
Theo HoREA, nội dung điều 12 này không phù hợp với Điều 1 của chính Thông tư 07/2015/TT-NHNN về phạm vi điều chỉnh của Thông tư này (Điều 1, Thông tư 07/2015/TT-NHNN quy định về "nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng"). 
Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA cho rằng, việc cho phép ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện bảo lãnh trong bán, cho thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai rất có lợi cho sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản, và tăng cường nguồn lực để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
"Do vậy, Hiệp hội kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho giải thích khái niệm "ngân hàng thương mại" thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng, bao gồm cả ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài", ông Châu nói.
Ngoài ra, HoREA cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước sửa đổi Điều 12, Thông tư 07/2015/TT-NHNN theo hướng cho phép ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện bảo lãnh trong bán, cho thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai.

Tags:

banner
banner
banner
banner
banner