Tiến độ dự án Green Pearl tính đến 02/01/2018

Tính đến ngày 02/01/2018, dự án Green Pearl 378 Minh Khai được triển khai nhanh chóng các hạng mục công việc như gia công lắp dựng cốt thép, cốp pha và đổ bê tông dầm sàn tầng 1; Đổ bê tông dầm sàn tầng 1 cos -1,25… Cụ thể:

Tại tháp A (Zone 1)

  • Bơm cát: đạt 70%
  • Tháo văng chống lớp 1 đạt 100%
  • Đổ bê tông tường tầng hầm B1: đạt 78,5%

Tại tháp B (Zone 2)

  • Đổ bê tông dầm sàn tầng 1 đạt 100%
  • Bơm cát: đạt 90%

Tại khu vực thương mại giữa hai tòa nhà (Zone 3)

  • Ép cừ trục X12,Z12 đạt 100%
  • Công tác rút cừ trục Y5

Một số hình ảnh tiến độ công trường:

 

Tiến độ công trường nhìn từ trên cao xuống

 

Tiến độ công trường nhìn từ trên cao xuống

 

 Công tác lắp dựng cốp pha dầm sàn tầng 1

 

Công tác lắp dựng mạch ngừng thi công

 

Công tác lắp dựng cốp pha dầm sàn tầng 1 zone 1

 

Bề mặt bê tông sau khi đổ

Tags:

banner
banner
banner
banner
banner