Tiến độ xây dựng chung cư Green Pearl cập nhật đến 15/3/2018

Tính đến hết 15/3/2018, chung cư Green Pearl đảm bảo tiến độ thi công, đã hoàn thành đổ bê tông cột, vách tầng 2. Cụ thể:

Tháp A (Zone1):

- Hoàn thành đổ bê tông cột, vách tầng 2 

- Rút cừ trục Y8 đạt 90%

- RÚt cừ trục Z1 đạt 100%

Tháp B (Zone 2): Hoàn thành đổ bê tông cột, vách tầng 2 

Khối thương mại giữa hai tháp (Zone 3):

- Hoàn thành đổ bê tông cột tầng 1 đợt 1

- Đổ bê tông cột tầng 1 đợt 2: 50%

Thi công cốt thép cột khối thương mại giữa hai tháp

 

Công tác lắp dựng cốt thép vách thang máy tầng 2

 

Công tác lắp dựng cốp pha vách thang bộ

 


Bê tông cột sau khi đổ bê tông

 

Tổng mặt bằng thi công

 

 

Tags:

banner
banner
banner
banner
banner