Tiến độ xây dựng chung cư Green Pearl cập nhật đến 16/4/2018

Tính đến hết 16/4/2018, chung cư Green Pearl đảm bảo tiến độ thi công, đã hoàn thành đổ bê tông vách tầng 3. Cụ thể:

Tháp A (Zone1):

- Hoàn thành đổ bê tông dầm sàn tầng 3

- Hoàn thành đổ bê tông vách tầng 3

Tháp B (Zone 2): Hoàn thành đổ bê tông vách tầng 3

Khối thương mại giữa hai tháp (Zone 3):

- Hoàn thành đổ bê tông dầm sàn tầng 2

- Hoàn thành đổ bê tông cột tầng 3

Bể nước và bể xử lý nước thải

- Hoàn thành ép cừ bể nước

- Hoàn thành ép cừ bể xử lý nước thải

- Hoàn thành lắp dựng văng chống lớp 1 bể xử lý nước thải

 

Chuẩn bị đổ bê tông bể bơi

 

Thi công cốt thép đáy bể nước

 

Thi công cốt thép, cốp pha thành bể nước

 

Thi công cốt thép vách thang máy tầng 3

Tags:

banner
banner
banner
banner
banner