TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CHUNG CƯ GREEN PEARL CẬP NHẬT ĐẾN 28/3/2018

Tính đến hết 28/3/2018, chung cư Green Pearl đảm bảo tiến độ thi công, đã đang tiến hành thi công sàn tầng 3. Cụ thể:

Tháp A (Zone1):

- Hoàn thành đổ bê tông dầm sàn tầng gomme (tầng gom kĩ thuật)

- Đổ bê tông cột vách tầng gomme: 100%

- Hoàn thành rút cừ trục Y8

- Hoàn thành rút cừ trục Z1

- Rút cừ trục Z12 đạt 96%

Tháp B (Zone 2):

- Hoàn thành đổ bê tông cột vách tầng 2

- Hoàn thành đổ bê tông dầm sàn tầng gomme

- Hoàn thành đổ bê tông cột vách tầng gomme

- Hoàn thành rút cừ trục X12

Khối thương mại giữa hai tháp (Zone 3):

- Hoàn thành đổ bê tông cột tầng 1 đợt 1

- Hoàn thành đổ bê tông cột tầng 1 đợt 2

- Hoàn thành đổ bê tông cột tầng 2

- Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 2

Thi công sàn tầng 3

 

Đổ xong bê tông sàn bể bơi

 

Thi công cốt thép vách thang bộ

 

 

Tags:

banner
banner
banner
banner
banner