Tiến độ xây dựng chung cư Green Pearl cập nhật đến 4/3/2018

Tính đến hết 04/3/2018, chung cư Green Pearl đảm bảo tiến độ thi công và đang bắt đầu đổ bê tông vách tầng 2. Cụ thể:

Tháp A (Zone1):

- Hoàn thành đổ bê tông dầm sàn tầng 2.

- Rút cừ trục Y8 đạt 24%.

- Rút cừ trục Z1 đạt 15%

Tháp B (Zone 2):

- Hoàn thành đổ bê tông dầm sàn tầng 2

- Đổ bê tông vách tầng 2 đạt 8.8%

- Hoàn thành rút cừ trục Y1A

- Hoàn thành rút cừ trục X1

Khối thương mại giữa hai tháp (Zone 3):

- Hoàn thành đổ bê tông tường tầng hầm trục Z1, X1.

- Hoàn thành đổ bê tông dầm sàn tầng 1.

Một số hình ảnh thực tế tại dự án:

 

Tổng mặt bằng thi công ngày 4/3/2018

 

Mặt bằng thi công tòa A

 Mặt bằng thi công tòa B

 

 Công tác lắp dựng cốp pha, cốt thép và đổ bê tông dầm sàn tầng 1 khối thương mại giữa hai tòa

 

Mặt bằng khối thương mại giữa hai tòa

Tags:

banner
banner
banner
banner
banner